تمامی سرور های ایران همراه با آنتی دیداس سخت افزاری و نرم افزاری تضمین شده میباشد (گیم / هاستینگ) به همراه 24 ساعت ضمانت برگشت وجه شما
پلان 500 مگابایت
15,000/ماهیانه
 • ● SSL رایگان

 • ● فضا 500 مگابایت

 • - ترافیکنامحدود

 • - ساب دامنهنامحدود

 • - پارک دامنهنامحدود

 • - ادان دامنهنامحدود

 • + محافظت Anti DDoSتضمین شده
پلان 1 گیگابایت
20,000/ماهیانه
 • ● SSL رایگان

 • ● فضا 1 گیگابایت

 • - ترافیکنامحدود

 • - ساب دامنهنامحدود

 • - پارک دامنهنامحدود

 • - ادان دامنهنامحدود

 • + محافظت Anti DDoSتضمین شده
پلان 2 گیگابایت
25,000/ماهیانه
 • ● SSL رایگان

 • ● فضا 2 گیگابایت

 • - ترافیکنامحدود

 • - ساب دامنهنامحدود

 • - پارک دامنهنامحدود

 • - ادان دامنهنامحدود

 • + محافظت Anti DDoSتضمین شده
پلان 3 گیگابایت
30,000/ماهیانه
 • ● SSL رایگان

 • ● فضا 3 گیگابایت

 • - ترافیکنامحدود

 • - ساب دامنهنامحدود

 • - پارک دامنهنامحدود

 • - ادان دامنهنامحدود

 • + محافظت Anti DDoSتضمین شده
پلان 4 گیگابایت
35,000/ماهیانه
 • ● SSL رایگان

 • ● فضا 4 گیگابایت

 • - ترافیکنامحدود

 • - ساب دامنهنامحدود

 • - پارک دامنهنامحدود

 • - ادان دامنهنامحدود

 • + محافظت Anti DDoSتضمین شده
پلان 5 گیگابایت
40,000/ماهیانه
 • ● SSL رایگان

 • ● فضا 5 گیگابایت

 • - ترافیکنامحدود

 • - ساب دامنهنامحدود

 • - پارک دامنهنامحدود

 • - ادان دامنهنامحدود

 • + محافظت Anti DDoSتضمین شده
پلان 10 گیگابایت
60,000/ماهیانه
 • ● SSL رایگان

 • ● فضا 10 گیگابایت

 • - ترافیکنامحدود

 • - ساب دامنهنامحدود

 • - پارک دامنهنامحدود

 • - ادان دامنهنامحدود

 • + محافظت Anti DDoSتضمین شده