بات تیم اسپیک
بات مدیریتی تیم اسپیک
25,000/ماهیانه

  • نیازمند کوئری لوگین برای وارد شدن بات

  • تبلیغات در سرور یا چنل

  • موو دادن افراد (AFK) به چنل مربوطه

  • چک برای اسم های غیر مجاز

  • خبر دادن ادمین ها در صورت جوین دادن کاربر به چنل

  • کیک کردن افرادی که ریکورد میگیرند

  • پیام خوش آمد گویی

  • ترافیک نامحدود

  • ۹۹ درصد آپتایم

سرویس رنک دهی اتوماتیک حرفه ای
25,000/ماهیانه
  این سرویس به صورت اتوماتیک بر اساس مدت زمان آنلاین کاربران رنک می دهد

  • دارای کنترل پنل تحت وب

بات زمان، تاریخ و افراد آنلاین
25,000/ماهیانه

  • نمایش تاریخ

  • نمایش زمان

  • نمایش افراد آنلاین

  • نمایش ادمین های آنلاین

  • نمایش قیمت بیتکوین

  • نمایش قیمت دلار

بات پخش موزیک از یوتیوب
20,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که میتوانید از طریق کامند ytp! موزیک مورد نظرتون از یوتیوب رو داخل تیم اسپیک پلی کنید
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

پرطرفدارترین
نمایندگی بات موزیک
65,000/ماهیانه
 • 10 عدد بات

 • پخش موزیک از طریق لینک مستقیم

 • ساخت پلی لیست

 • پنل تحت وب

 • ترافیک نامحدود
بات موزیک پاپ
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک آناتما
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک ریمیکس اصل رپ
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک رادیو جوان
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک بیس
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک دنس
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک رپ
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک خارجی
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک ریمیکس فاما
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک رادیو فاز
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک ترپ
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد

بات موزیک ولکام
15,000/ماهیانه

   با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد
  • دسترسی به پنل مدیریت ندارد