سرور مجازی آمریکا
پلان 1024 مگابایت
60,000/mo

  • 1گیگابایت رم

  • پردازنده 1 هسته

  • 40 گیگابایت هارد SATA

  • 1 گیگابیت آپلینک

پلان 512 مگابایت
35,000/mo

  • 512مگابایت رم

  • پردازنده 1 هسته

  • 10 گیگابایت هارد SATA

  • 1 گیگابیت آپلینک

پلان 2048 مگابایت
80,000/mo

  • 2گیگابایت رم

  • پردازنده 1 هسته

  • 60 گیگابایت هارد SATA

  • 1 گیگابیت آپلینک

پلان 3072 مگابایت
90,000/mo

  • 3گیگابایت رم

  • پردازنده 1 هسته

  • 80 گیگابایت هارد SATA

  • 1 گیگابیت آپلینک

پلان ۴۰۹۶ مگابایت
120,000/mo

  • 4گیگابایت رم

  • پردازنده 1 هسته

  • 100 گیگابایت هارد SATA

  • 1 گیگابیت آپلینک