سرور مجازی ایران
پلان 1024 مگابایت
65,000/mo

  • 1گیگابایت رم

  • پردازنده 1 هسته

  • 30 گیگابایت هارد SATA

  • ترافیک نامحدود

  • 1 گیگابیت آپلینک

  • دیتاسنتر فراسو

پلان ۲۰۴۸ مگابایت
80,000/mo

  • 2گیگابایت رم

  • پردازنده 1 هسته

  • 30 گیگابایت هارد SATA

  • ترافیک نامحدود

  • 1 گیگابیت آپلینک

  • دیتاسنتر فراسو

پلان ۳۰۷۲ مگابایت
105,000/mo

  • 3گیگابایت رم

  • پردازنده 2 هسته

  • 50 گیگابایت هارد SATA

  • ترافیک نامحدود

  • 1 گیگابیت آپلینک

  • دیتاسنتر فراسو

پلان ۴۰۹۶ مگابایت
130,000/mo

  • 4گیگابایت رم

  • پردازنده 3 هسته

  • 80 گیگابایت هارد SATA

  • ترافیک نامحدود

  • 1 گیگابیت آپلینک

  • دیتاسنتر فراسو

پلان 5120 مگابایت
150,000/mo

  • 5گیگابایت رم

  • پردازنده 4 هسته

  • 80 گیگابایت هارد SATA

  • ترافیک نامحدود

  • 1 گیگابیت آپلینک

  • دیتاسنتر فراسو

پلان 8192 مگابایت
240,000/mo

  • 8گیگابایت رم

  • پردازنده 6 هسته

  • 200 گیگابایت هارد SATA

  • ترافیک نامحدود

  • 1 گیگابیت آپلینک

  • دیتاسنتر فراسو