سرور مجازی آنتی دیداس ایران SSD
پلان 1
60,000/ماهیانه
 • 1گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته
 • 20 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • دارای آنتی دیداس تضمینی
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 2
85,000/ماهیانه
 • 2گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته
 • 25 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • دارای آنتی دیداس تضمینی
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 3
110,000/ماهیانه
 • 3 گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته
 • 30 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • دارای آنتی دیداس تضمینی
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 4
140,000/ماهیانه
 • 4گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته
 • 35 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 5
175,000/ماهیانه
 • 5گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته
 • 40 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • دارای آنتی دیداس تضمینی
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پرطرفدارترین
پلان 6
220,000/ماهیانه
 • 46گیگابایت رم
 • پردازنده 4 هسته
 • 45 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • دارای آنتی دیداس تضمینی
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 7
260,000/ماهیانه
 • 8گیگابایت رم
 • پردازنده 5 هسته
 • 50 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • دارای آنتی دیداس تضمینی
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 8
320,000/ماهیانه
 • 10 گیگابایت رم
 • پردازنده 6 هسته
 • 55 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • آنتی دیداس تضمینی
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
پلان 9
410,000/ماهیانه
 • 16 گیگابایت رم
 • پردازنده 6 هسته
 • 60 گیگابایت هارد SSD
 • ترافیک نامحدود
 • آنتی دیداس تضمینی
 • 10 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک